Listopad 2009

* Bez naděje *

28. listopadu 2009 v 10:50 | Arinya |  > Básním <
Ze stínu zákoutí tajemných hor,
blíží se podivín, spolu s ním mor.
Nemocí postižen, neví jak dál,
proč by mu teď Bůh bral, co mu dřív dal?
Bloumá a přemýšlí, čeho se dopustil,
zda by mu Bůh jeho činy rád odpustil.
Snad žádné chyby však není si vědomý,
naprosto čisté a klidné má svědomí.
Chyba je jinde, né na jeho straně,
neochránilo ho před morem Páně.
Zklamán je, zarmoucen, pravdou o osudu,
vykřikl: "Když to chceš, žít dál už nebudu!"
Stiskl spoušť a z hlavně kulka hned vylítla,
spánkama v tu ránu skrz na skrz prolítla.
Jeho čas nadchází,
duše z něj vychází -
andělé vedou ji do oblak vesele,
teď už se nebojí ničeho, přátelé.