Říjen 2012

* Pravda vítězí *

27. října 2012 v 10:15 | Arinya |  > Filozofuji <
Pro mě existuje jedna velká pravda, a tou je fakt, že lidé často lžou.
Od těchto lidí později paradoxně slýcháte názory, do vesmíru hrdě hlásající, že ze všeho na světě jim nejvíce vadí lži a pomluvy, a naopak, velice si cení upřímnosti.
Nejčastěji si kladu otázku, proč jsme tak lehkomyslní a zabednění, že tuto krásnou myšlenku sice velice rádi sdělujeme a díky tomu se pak cítíme opravdu moudří a vyspělí - neboť je to pravda, ale pouze pokud se jedná o naše okolí. Jakmile však dojde na nás samotné, tak na tento "vyspělý názor" celkem rychle zapomeneme.
Jistě ke svému zapírání a svádění na scestí, ať už většího či menšího rozměru, máme vždy nějaký důvod - nejčastěji si pravděpodobně myslíme, že je to tak lepší, někdy dokonce, že to je nejlepší řešení, a nebo máme strach, že tím ublížíme jak sobě, tak i druhému. Je v tomto případě opravdu na místě věřit více svému citu, nežli rozumu? Má smysl povědět něco, co nám v našem svědomí způsobí černo-černou válku? Nemyslíte si, že jednou z částeček cesty ke šťastnějšímu a snadnějšímu životu je PRAVDA?
Asi bychom si měli uvědomit, že naše lež, dříve či později, nadělá mnohem více paseky, než kdybychom byli upřímní, protože né nadarmo se říká, že "lež má krátké nohy" a jelikož ti kolem nás jsou tak moc proti lžím, tak to povětšinou nedopadne dobře. Je to vlastně takový velký kolotoč.
Myslím si, že nejlepší řešení, ( i když né zrovna jednoduché) je, se naučit sdělovat pravdu správným způsobem, například postupné seřazení informací od méně závažných po ty nejzávažnější, po té správná intonace hlasu... Hlavně je třeba si vše předem důkladně promyslet a v danou chvíli být klidný.

Protože život začíná od první osoby, pojďmě se šířením pravdy začít každý u své maličkosi, dříve, než to budeme žádat od ostatních. Věřím, že nám pak v kombinaci s jinými pozitivními postoji půjde třeba řešení konfliktů o něco snadněji.

Ari

* Naděje *

18. října 2012 v 22:38 | Arinya |  > Mé citáty <
"Dáváš-li druhému v těžkých chvílích naději, uvědom si, zda dokážeš totéž říci sám sobě.
Zjistíš-li že nedokážeš, nezačínej o své radě pochybovat, nýbrž tuto myšlenku vtáhni i do svého života."
Arinya Clare dS